خلاصه طرح های پژوهشی

ردیف عنوان طرح پژوهشی پژوهشگران
1 بررسی راهکارهای توانمندسازی منابع انسانی شركت آب منطقه اي خراسان جنوبی دکتر مهدی سبحانی نژاد دانشیار دانشگاه شاهد تهران
2 مکان یابی مناطق مستعد جهت احداث سد زیرزمینی در استان خراسان جنوبی دکتر غلامرضا لشکری پور، مهندس ولي اله بهزادي فر، مهندس فاطمه شهابي فرد
3 بررسي مبادلات آب مجازي در استان خراسان جنوبي و تاثیر آن بر سفره های آب زیرزمینی اعظم عربی یزدی- ناصر نیک نیا
4 فرهنگ آب در خراسان جنوبی دکتر مفید شاطری- مهندس میثم رجبی - نجیب الله رجبی