کارگاه های آموزشی و نشست های علمی (نشست های گذشته)


ردیف موضوع نشست تاریخ مکان سخنران
1نشست علمی- آموزشی «خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی»1396/06/11سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیمهندس حسین شورستانی
2بررسی هوش هیجانی بر وجدان کاری کارکنان1396/03/23سالن کنفرانس شرکتعلیرضا مسعودی
3چرایی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه های سازمان1396/03/01سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
4ارزیابی عملکرد : چرایی و چگونگی1393/11/11سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
5شناسایی و معرفی گیاهان زینتی مقاوم به شوری به منظور استفاده از پساب تصفیه خانه آب شرب و فاضلاب سبز شهری1393/02/10سالن کنفرانس شرکتدکتر غلامرضا زمانی
6چرا مدیریت پروژه؟ چرا استاندارد؟ چرا PMBOK ؟1392/02/16سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
7مهارت های ارائه مطالب فنی1391/10/13سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
8مدیریت عمر و فرصت های تحول زندگی و سازمان1391/09/20سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
9مدیریت تحول و نوآوری در سازمان های امروزی: الزام یا اختیار1391/08/09سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
10مدیریت تفویض اختیار1391/05/24سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
11چالش مدیران هزاره سوم در باب فرسودگی شغلی1391/02/24سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
12مدیریت بهره وری در سازمان های امروزی، یک الزام یا یک انتخاب1390/10/21سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
13اصول، فنون و هنر مذاکره1390/08/30سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی
14نشست علمی دورکاری1390/06/28سالن کنفرانس مهندس حسین شورستانی
15نشست علمی مهندسی ارزش1389/11/26سالن کنفرانس شرکتمهندس حسین شورستانی