نتیجه بررسی پیشنهادات پژوهشی دریافتی 1393

ردیف کد پروپوزال عنوان طرح پژوهشی پژوهشگر اصلی نتیجه بررسی
1 KOE-93001 استفاده از روش های آسیب پذیری آب زیرزمینی جهت ارزیابی حریم کیفی چاه های آب شرب(منطقه ی مورد مطالعه:محدوده های بیرجند،سرایان،قاین و سربیشه) حمید کاردان مقدم رد شده
1 KOE-93001 استفاده از روش های آسیب پذیری آب زیرزمینی جهت ارزیابی حریم کیفی چاه های آب شرب(منطقه ی مورد مطالعه:محدوده های بیرجند،سرایان،قاین و سربیشه) حمید کاردان مقدم رد شده
2 KOD-93002 امکان سنجی استفاده از فناوری مغناطیسی کردن آب در کاهش رسوب نیما حیدرزاده در دست بررسی
3 KOE-93003 ارزیابی طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری علی شهیدی در دست بررسی
4 KOE-93004 مدل­سازی مفهومی بارش- رواناب در مناطق خشک و نیمه­خشک در شرایط کمبود داده: مطالعه موردی خراسان جنوبی مجتبی شفیعی قبول شده
5 KOE-93005 بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و سلامت سازمانی(مطالعه ی موردی: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی) مهدی سبحانی نژاد در دست بررسی
6 KOE-93006 طرح پیشنهادی مدلسازی فرونشست دشت درمیان علی خسروی در دست بررسی
7 KOE-93007 طرح پیشنهادی مدلسازی فرونشست دشت سرایان علی خسروی در دست بررسی
8 KOE-93008 پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی دشت سرایان با استفاده از روش های دراستیک و SINTACS و مقایسه نتایج آنها حمیدرضا گل کار حمزیی یزد رد شده
9 KOE-93009 امکان سنجي بهره برداري از آبهاي غير متعارف و منابع آب شور وحید یزدانی در دست بررسی
10 KOE-93010 ارائه راه كارهاي دفع پسماند شور ناشي از صنعت شيرين سازي آب در منطقه مطالعاتي بیرجند عباس خاشعی سیوکی در دست بررسی
11 KOE-93011 آسیب شناسی وضعیت کیفیت کار تیمی در شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و ارائه راهکارهای تقویت کار تیمی حمید رضایی فر قبول شده
12 KOE-93012 محاسبه قیمت مناسب برای آب شرب تصفیه شده شهر بیرجند محمود احمدپور برازجانی در دست بررسی
13 KOE-93013 تعیین پتانسیل آسیب پذیری کیفی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک (مطالعه موردی: درمیان، سربیشه و خضری) رحیم باقری در دست بررسی