مشاهده خبر

برگزاری نشست علمی با عنوان "مدل سازی مفهومی بارش-رواناب در مناطق خشک و نیمه خشک در شرایط کمبود داده"
1396/10/06
نشست علمی ارائه دستاوردهای پژوهشی گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با موضوع "مدل سازی مفهومی بارش-رواناب در مناطق خشک و نیمه خشک در شرایط کمبود داده" با حضور جمعی از مدیران و کارکنان این شرکت و میهمانانی از سایر ادارات و سازمان های استان در محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای برگزار شد.
به گزارش گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی "مجتبی شفیعی" سخنران این نشست، ابتدا به بیان مفهوم، ساختار و مراحل مدل سازی و اهمیت مدل سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی در مناطق خشک و نیمه خشک پرداخت.
وی ضمن اشاره به انواع مدل های هیدرولوژیکی، رویکردها و ساختارهای مدل سازی و پارامترها و روابط بکار رفته در مدل ساخته شده، اظهار داشت: مدل در حقیقت چکیده ای از واقعیت یک سیستم بوده و در پژوهش انجام شده مدل حوضه آبریز افین طراحی و اجرا گردیده است.
شفیعی در ادامه تصریح کرد: در این پژوهش دو ساختار مدل سازی برای حوضه آبریز افین شامل ساختار مدل غیرتوزیعی و ساختار مدل نیمه توزیعی طراحی و اجرا گردیده و واسنجی مدل نیز یک بار نسبت به جریان رودخانه و بار دیگر نسبت به جریان پایه رودخانه انجام شده است. شفیعی گفت: مشاهده شد که نتایج حاصل از واسنجی مدل در رویکرد دوم از لحاظ نتایج بیلان حوضه آبریز به واقعیت نزدیک تر است. وی در پایان ضمن جمع بندی افزود: در این تحقیق برای اولین بار در کشور ساختار مدل سازی سازگار FLEX معرفی و استفاده شده و از مزایای مدل های مفهومی FLEX اینست که داده های ورودی کمتری می خواهند.
در پایان اعضای حاضر در این نشست به بیان نقطه نظرات و طرح سؤالاتی در این خصوص پرداختند.
گفتنی است دکتر مجتبی شفیعی دارای مدرک دکتری در رشته علوم و مهندسی آب از دانشگاه فردوسی مشهد و معاون پژوهشی مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق می باشد.