مشاهده خبر

برگزاری همایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استان خراسان جنوبی
1396/09/27
به مناسبت هفته پژوهش همایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استان خراسان جنوبی با مشارکت شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، رئیس گروه تحقیقات کاربردی این شرکت اظهار داشت: به مناسبت هفته پژوهش، همایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استان خراسان جنوبی توسط دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند و با همکاری گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در محل سالن اجتماعات پردیس امیرآباد دانشگاه بیرجند برگزار گردید.
"حسین شورستانی" گفت: در این همایش که بیش از 100 نفر از صاحب نظران و کارشناسان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست حضور داشتند، موضوعاتی از قبیل نقش فناوری در حفظ و بهبود محیط زیست و سیستم های هشدار بیابان زایی، آینده پژوهی، فرسایش و تخریب سرزمین، معدن کاوی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، آلودگی ها و فناوری های سازگار با محیط زیست و مشارکت جوامع و سمن های محیط زیستی توسط استادان و پژوهشگران این حوزه در قالب سخنرانی و پوستر ارائه شد. وی افزود: برگزاری کارگاه آموزشی آینده پژوهی با تأکید بر برنامه ریزی محیط زیست توسط یکی از اساتید مدعو از دیگر برنامه های این همایش یک روزه بود.