مشاهده خبر

برگزاری نشست علمی با عنوان «کالیبراسیون مدل WhAEM در تعیین حریم چاه های شرب شهر بیرجند»
1396/07/30
نشست علمی ارائه دستاوردهای پژوهشی گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با موضوع "کالیبراسیون مدل WhAEM در تعیین حریم چاه های شرب شهر بیرجند" روز شنبه 29 مهرماه 1396 با حضور جمعی از مدیران و کارکنان شرکت و میهمانانی از سایر ادارات و سازمان های استان در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.
به گزارش گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، "هادی جعفری" سخنران این نشست، ابتدا به بیان تعریف حریم چاه ها و اهمیت حفاظت از حریم کیفی چاه های آب شرب پرداخت. وی ضمن اشاره به تأثیر عوامل مختلف بر شکل حریم کیفی چاه ها، به روش های محاسبه و تعیین حریم حفاظتی چاه ها پرداخت. جعفری در نهایت کاربردهای تعیین حریم حفاظت کیفی در تعیین محدوده جریان یک منبع، مدیریت و حفاظت کیفی منطقه تغذیه و تعیین محدوده گیرش جهت پاکسازی آلودگی را بیان نمود.
در پایان اعضای حاضر در این نشست به بیان نقطه نظرات و طرح سوالاتی در این خصوص پرداختند.
گفتنی است: هادی جعفری دارای مدرک دکترای زمین شناسی گرایش آب های زیرزمینی از دانشگاه شیراز و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد