مشاهده خبر

برگزاری همایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استان خراسان جنوبی با مشارکت شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
1396/07/17
همایش آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استان خراسان جنوبی به کوشش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند و با همکاری گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در 21 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد گردید.
این همایش در 10 محور
آینده پژوهی، فرسایش و تخریب زمین،
آینده پژوهی، معدن کاوی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست،
آینده پژوهی، آب و زیستگاه های آبی،
آینده پژوهی، خشکسالی و تغییر اقلیم
آینده پژوهی، تنوع زیستی (گیاهی و جانوری)
آینده پژوهی، و آمایش سرزمین،
آینده پژوهی، آلودگی ها و فناوری های سازگار با محیط زیست
آینده پژوهی و اکوتوریسم
آینده پژوهی، مشارکت جوامع و سمن های محیط زیستی
آینده پژوهی منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت سرزمین
پذیرای مقالات اندیشمندان و صاحبان نظر در این زمینه ها خواهد بود. خاطرنشان می سازد مهلت ارسال مقالات تا 21 آبان ماه و اعلام نتایج داوری 7 آذرماه 1396 خواهد بود.