مشاهده خبر

برگزاری نشست علمی- آموزشی «خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی»
1396/06/11
سومین نشست علمی گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه¬ای خراسان جنوبی با موضوع "خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی" در روز شنبه یازدهم شهریورماه 96 با حضور جمعی از مدیران و کارکنان این شرکت و سایر ادارات و سازمان¬های استان در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.
به گزارش گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این نشست، "حسین شورستانی" مدرس دوره ، به بیان اهمیت موضوع خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها پرداخت.
"شورستانی" مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر را رقابت شدید در سطح جهانی، تغییرات سریع ، تقاضای جدید برای بالا رفتن سطح کیفیت خدمات و محصولات و محدودیت منابع دانست و گفت: این عصر، عصر دانایی و توانایی های ذهنی است. وی همچنین در ادامه به مدل شایستگی در سطح جهانی اشاره نمود. وی افزود: پیشرفت و تعالی هر کشور در گرو نوع تفکر مردم و به کارگیری درست پتانسیل های موجود در آن کشور است و آینده از آن کسانی است که برای لحظه های زندگی طرح و برنامه دارند و تکلیف خودشان را با زندگی خودشان مشخص کنند.
"شورستانی" در ادامه به ارائه تعاریف مختلف خلاقیت از جمله توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید، دست یافتن به رهیافت ها و راهکارهای جدید برای حل مسائل اشاره کرد و افزود: خلاقیت، شکستن کلیشه ها، توانایی تغییر در چارچوب طرح و یک راه جدید برای رسیدن به ایده هاست. ایشان در ادامه به بیان موانع خلاقیت پرداخت و تصریح کرد: خلاقیت یک فرآیند اکتسابی و قابل آموزش است. خلاقیت تجاری شده برابر است با نوآوری و نوآوری به کارگیری اندیشه های جدید ناشی از خلاقیت است یا همان ایده هایی که متناسب با نیازهای جامعه است که به کارآفرینی می انجامد. در واقع کارآفرینی فرآیندی است پویا که در آن فرد کارآفرین با شناسایی فرصت های جدید به ایده های نو و خلاق دست یافته و با کسب منابع لازم و با پذیرش مخاطره و ریسک، کسب و کار جدیدی را راه اندازی می نماید و نتیجه این فرآیند ارائه محصول یا خدمات جدیدی به جامعه است. به زبان ساده، کار آفرینی همان تأسیس یک کسب و کار بر مبنای یک فکر و ایده نو است. وی در ادامه به منابع خلاقیت مانند برگشت به دوران کودکی، تجربه، اتفاق، تصادف و اشتباه، آزادی و رهایی از چارچوب های غیرضروری و فرار از عادت ها اشاره نمود و قالب های ذهنی، مفروضات پایه و حک شده در ذهن، اعتقادات عمومی یا برداشت های کلی که ناخودآگاه بر درک و فهم ما از جهان است، را به عنوان موانع خلاقیت و کارآفرینی برشمرد.
"شورستانی" در خاتمه به ارائه راهکار برای ایجاد خلاقیت در کارمندان پرداخت و اشاره کرد که اجازه دادن به کارمندان برای صحبت با مدیران در رابطه با مسایل کاری، برنامه ریزی برای شنیدن حرف های کارمندان، ایجاد فضای مشاوره در میان کارمندان و بها دادن به خرد جمعی باعث ایجاد و افزایش خلاقیت می گردد.
در پایان، اعضای حاضر در این نشست به بیان نقطه نظرات و طرح سوالاتی در این خصوص پرداختند.

محتوای ارائه شده در نشست