مشاهده خبر

دیدار مدیرکل مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران از خراسان جنوبی
1393/11/01
رضا راعی، مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران طی نشستی با حسین امامی، مدیرعامل و فاطمه شهابی فرد سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در روز چهار شنبه 19 آذرماه ، به برسی مسایل ومشکلات حوزه مطالعات استان خراسان جنوبی پرداخت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این نشست اهم مسایل مطرح شده درباره مشکلات موجود در حوزه دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت بودند که ازجمله این مباحث می توان به تجهیز آزمایشگاه کیفی در شرکت، چگونگی مطالعات پروژه آب ژرف، کمبود نیرو و افزایش چارت سازمانی دفتر مطالعات پایه منابع آب به دلیل افزایش قابل ملاحظه در مساحت استان پس از الحاق شهرستان طبس و ضرورت تعیین سن آب زیرزمینی اشاره نمود.