مشاهده خبر

کارگاه آموزشی معرفی نرم افزار سه بعدی GeoScene3D برگزار گردید
1395/11/06
گروه تحقیقات کاربردی کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارGeoScene3D که نرم افزار سه بعدی مدلسازی مربوط به زمین شناسی است را برگزار نمود. در روز چهارشنبه 6 بهمن ماه 1395 کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارGeoScene3D با حضور مدرس دوره، آقای مهندس خسروی و جمعی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید. در این کارگاه به معرفی نرم افزار مربوط پرداخته شد و عنوان گردید این برنامه ی کاربردی با تمرکز بر روی مدلسازی مرتبط با نقشه های آب های زیرزمینی، تحقیقات زیست محیطی و پروژه های ژئوتکنیکی طراحی گردیده است و همچنین می تواند در بسیاری از موارد دیگری که نیاز به بررسی و تجسم انعطاف پذیر و کارآمد داده های سه بعدی است مورد استفاده قرار گیرد. مشخصات کلیدی نرم افزارعبارتند از مجسم ساختن لایه های زمین شناسی،گمانه ها، ژئوفیزیک و بسیاری از انواع داده های دیگر که قابل استفاده در سنگ های سخت و سنگ های رسوبی هم می باشد. مهندس خسروی اذعان نمود اگرچه طراحی اولیه نرم افزار برای سنگ های نرم رسوبی بوده، در بخش مدل های زمین شناسی آب برای نقشه های آب های زیرزمینی در ابعاد 1000کیلومتر مربع با اطلاعات متفاوت شامل مدل ارتفاعی(DEM)، ژئوفیزیک هوایی(AEM)، ژئوفیزیک زمینی (CVES, TEM, Seismics) ،اطلاعات شیمی، چاه ها، لاگ ها و داده های GIS زمین شناسی مهندسی و انرژی های مربوط به حرارت زمین نیز کاربرد دارد. از دیگر امکانات این نرم افزار ویرایش قوی محیط زیست به کمک مقاطع عرضی، ایجاد نقشه ها و دید سه بعدی، مجسم ساختن و ویرایش دیتابیس های بزرگ، امکان محاسبه حجم مدل و سطح آب زیرزمینی در یک مخزن ، تعیین میزان انرژی حرارتی آبخوان ها و انتشار و توزیع داده ها به کمک ناظران مستقل می باشد.