مشاهده خبر

برگزاری نشست علمی با موضوع چرایی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه های سازمان
1396/03/07
اولین نشست علمی گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه¬ای خراسان جنوبی با موضوع "چرایی پیاده سازی مهندسی ارزش (Value Engineering) در پروژه¬های سازمان" در روز یکشنبه 7 خردادماه 1396 با حضور جمعی از کارکنان این شرکت و میهمانانی از سایر ادارات و سازمان¬های استان، در محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه¬ای برگزار شد. به گزارش گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این نشست، "حسین شورستانی" مدرس دوره و سرپرست گروه تحقیقات کاربردی شرکت، به بیان اهداف چرایی پیاده¬سازی مهندسی ارزش در پروژه¬های سازمان، تاریخچه مهندسی ارزش، چالش¬های پیش رو جوامع بشری و تعریف و جایگاه مهندسی ارزش در سازمان¬ها پرداخت. وی با اشاره به اینکه بحث مهندسی ارزش موضوعی جامع و چند رشته¬ای است افزود: توسعه¬ی پایدار، آب، افزایش جمعیت، کاهش منابع طبیعی، جهانی شدن فناوری اطلاعات، فاصله بین فقیر و غنی، بهداشت، انرژی، علم و فناوری و اخلاقیات از جمله مسائل مرتبط و دارای اهمیت در مهندسی ارزش هستند. شورستانی همچنین در تعریف اصلی از مهندسی ارزش اظهار داشت: مهندسی ارزش رویکردی خلاق، گروهی، نظام-مند، کارکرد گرا، و سازمان یافته با هدف شناسایی هزینه¬های غیر ضرور است. هزینه¬هایی که نه به کیفیت، کاربرد، عمر مفید، زیبایی و ظاهری و نه به مشخصات درخواستی کارفرما یا مشتری مربوط می¬شود. وی این هزینه ها را ناشی از کمبود اطلاعات، کمبود ایده، محور قرار دادن شرایط موقتی (بی برنامگی)، اعتقادات صادقانه ولی نادرست، عادات و گرایشات، تغییر خواست کارفرما، ضعف ارتباطات و ناهماهنگی و استفاده از استانداردها و مشخصه¬های فنی نامناسب برشمرد. شورستانی ضمن اشاره به عوامل کلیدی موفقیت در کسب و کار از جمله خلاقیت و نوآوری در پیشرفت، کاهش هزینه ها، واکنش سریع در مقابل نیازهای مشتریان و هماهنگی و یکپارچگی تصریح کرد: پیشرفت و تعالی هر کشور در گرو نوع تفکر مردم آن و به کارگیری درست پتانسیل¬های موجود در آن است و وفاداری به مدل¬های سنتی و ابزار و عوامل آن همانند اصرار ورزیدن بر نظریه ثابت بودن زمین است که گالیله فرزانه خلاف آن را ثابت نمود. سرپرست گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای، در ادامه به روش شناسی ارزش و اثرات جانبی روش شناسی ارزش از جمله تولید ایده¬های نو، انجام کار گروهی، ارتقاء استانداردها و به روز کردن آنها و آموزش و استفاده از تجارب صاحب نظران اشاره و مراحل نهادینه شدن یک فن آوری را مربوط به راهبرد، دانش، تکرار و فرهنگ دانست. در پایان، اعضای حاضر در این نشست به بیان نقطه نظرات و طرح سوالاتی در این خصوص پرداختند.