مشاهده خبر

اعلام عناوین اولویت‌های تحقیقاتی بخش آب وزارت نیرو در سال 96
1396/03/20
به گزارش گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، عناوین اولویت‌های تحقیقاتی بخش آب وزارت نیرو (شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های زیرمجموعه) در سال 1396 اعلام گردید و علاقمندان می-توانند جهت دریافت فایل مجموعه کامل عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران و زیرمجموعه های مرتبط در سال 1396 به آدرس http://trt.moe.gov.irمراجعه نمایند. حسین شورستانی، رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار داشت: امروزه فعالیت-های تحقیق و پژوهش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما به علت محدودیت منابع باید سیاستگذاری، سازماندهی، برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های تحقیقاتی به گونه ای صورت گیرد تا با استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی، اهداف مورد نظر تحقق یابد. وی افزود اولویت های تحقیقاتی مصوب سال 96 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در 4 محور اصلی و 8 زیرمحور تصویب گردیده است که محورهای اصلی شامل مدیریت و برنامه ریزی، منابع آب، اقتصاد آب و مباحث حقوقی و قانونی و اجتماعی و ظرفیت سازی می باشند. شورستانی تصریح کرد: در خصوص موضوعات تقاضامحور، اخذ و بررسی پیشنهاد پروژه تحقیقاتی، پس از فراخوان فرم‌های سفارش ‌پروژه مربوطه (فرم RFP) امکان‌پذیر می باشد. لیست عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از منوی پروژه های تحقیقاتی قابل مشاهده و بارگیری می باشد.