معرفی گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

گروه تحقيقات کاربردی متولي بخش تحقيقات در شركت آب منطقه‌اي بوده و مسئوليت تصويب پروژه‌هاي پژوهشي و نظارت بر جذب اعتبارات تحقيقاتي شركت آب منطقه‌اي و ساير موارد مربوطه را در محدوده اختيارات تعيين شده بعهده خواهد داشت. فعالیت های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1388 با تشکیل کمیته تحقیقات شروع و از سال 1395 با عنوان گروه تحقیقات کاربردی به عنوان یک واحد سازمانی مصوب در چارت شرکت ادامه یافته است و مسئولیت مربوط به بررسی ، تصویب و نظارت بر اجرای پروژه‌های تحقیقاتی شرکت را به عهده دارد.

شرح وظایف گروه تحقیقات کاربردی :
1- تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و خط مشی تحقیقات آب
2- انطباق و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب
3- تدوین و ارجاع اولویتهای تحقیقاتی مورد نیاز
4- بررسی و تائید پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهادی
5- پیگیری و نظارت بر عقد قراردادهای تحقیقاتی
6- انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت آب و دیگر صنایع مرتبط با زمینه کاری شرکت

حسین شورستانی
کارشناس ارشد
رئیس گروه تحقیقات کاربردی
shourestani@skhrw.ir
هدی موسی زاده
دانشجوی دکترا زمین شناسی- رسوب
کارشناس تحقیقات
mousazadehh@yahoo.com
محمد ثمین
کارشناس ارشد
کارشناس تحقیقات
samin@skhrw.ir