همزمان با هفته پژوهش کارگاه آموزشی با عنوان»بررسی عوامل تهدید منابع آب با محوریت تغییر اقلیم»

برگزاری کلاس آموزشی صرفه جویی در مصرف آب برای کودکان

کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت اثر بخش جلسات برگزار شد

اولویت های پژوهشی سال 1394 اعلام شد


ضوابط عقد قرارداد پژوهشی